Friday, 18 August 2006

Imogen

Историята
Жителите на малко градче били подложени на непрестанен тормоз от огромен огнедишащ дракон. Хората потърсили помощта на Imogen – местен магьосник, който умеел да се преобразява в различни същества. За да им помогне, Imogen също се превърнал в дракон, който бил дори по-силен от истинския. Чудовището бързо било победено.
Умът на магьосника обаче не могъл да понесе огромната тежест на метаморфозата. Когато отново се превърнал в човек, той загубил разсъдъка си. Забравил приятелството си към жителите на града и използвал силата си, за да унищожи тяхната реколта, да подпали къщите им, и да покрие небето с черни облаци. Така градът потънал във вечна нощ.

След няколко седмици хората изпратили човек, който да потърси съвет от най-могъщия и най-мъдрия магьосник в страната. Великият Магьосник изслушал разказа на пратеника, и му отвърнал: “Лудостта на Imogen ще премине, но дотогава той трябва да стои затворен. Ще проектирам пещера, която да го задържи в себе си, а вашите занаятчии ще я изградят в планината, която гледа към града”.
“Как ще разберем кога трябва да го освободим?” – попитал пратеникът.
“Той сам ще се освободи, когато му дойде времето. Ще създам заклинание, с което ще може да се измъкне, и ще го разделя на части. Те ще бъдат поставени в пещерата и пътят до тях ще премине през изпитания за издръжливостта и разума му. Само ако напълно се е възстановил, ще може да се сдобие със заклинанието и да излезе на свобода.”

Играта
Imogen е загубил форма и може да се превръща само в две животни: котка и маймуна. Както може да се очаква, тези животни имат различни способности. Маймуната може да се катери по въжета, има места, до които само котката може да стигне, а само във формата на човек сте способни да държите и да използвате различни предмети. Обърнете внимание на факта, че магическата ви енергия е ограничена. Добре е да минете нивото по оптимален начин, т.е. да не се преобразявате напразно.

Нивата с нещо напомнят за The Incredible Machine. Например представете си въже, провесено през халка. За този своеобразен скрипец може да бъде завързана протекла кофа с вода, падаща решетка, или пък балон, пълен с хелий. В друго ниво може да видите дъска върху пън, представляваща люлка, върху която е поставен тежък камък. Или пък огромен магнит.

Предметите, които носите, също имат определени физически свойства и понякога могат да бъдат използвани по повече от един начин (например бомбите). Почти всички предмети могат да бъдат хвърляни или оставени на земята. Някои обекти не могат да бъдат взети, но могат да бъдат бутнати или съборени така, че да паднат от високо. В този ред на мисли, внимавайте с хлъзгавите подове...
Налага се и да надхитрите различни същества, сьобразявайки се с поведението им. Понякога те дори могат да свършат нещо във ваша полза! И това не е всичко – Imogen може дори да се научи да се преобразява в някои от животните, които среща.
Imogen всъщност е една нова стара игра. Оригиналът е създаден през 1986 за BBC Micro (морално остарели компютри, също като Commodore 64 и Spectrum). Днес, с разрешението на автора й е създадена нова версия за PC. Тя е безплатна и може да бъде изтеглена на адрес www.imogen.ovine.net

Забележка: Спомням си, че ми трябваха 2 минути упорство (които не всеки би проявил), за да прочета за малко нетипичното управление. Доколкото помня, със стрелките и шпацията избирате метаморфоза или предмет, а със z и x просто се ходеше или скачаше. (А може и да ви лъжа...)

No comments:

Related Posts with Thumbnails